Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
7.0
Aan eenige wijzen uit het Oosten was ook die ge-
boorte bekend gemaakt, — en deze kwamen, om
dat kind hunnen eerbied te bewijzen en aanzienlij-
ke geschenken aan te bieden.
Dit laatste was ook eene wijze beschikking yan
God: want jozef en maeia waren slechts geringe
lieden, zoodat jezüs in eenen stal geboren werd.
En toen koning herodes door de wijzen uit het Oos-
ten onderrigt werd, dat jezus daar was geboren,
besloot hij, dat kind te doen vermoorden, uit vrees,
dat hij anders voor zich en de zijnen de koninklijke
waardigheid zou verliezen.
God weet intusschen de geheimste plannen onzer
overdenkingen. Ook dat plan van herodes verij-
delde Hij, door jozef en makia te waarschuwen,
om met, jezus naar Egypte te vlugten. Zij zouden
te behoeftig geweest zijn, om die reis te bekosti-
gen, doch door de ontvangene geschenken, waren
zij er toe in staat.
En ofschoon de wreedo hergdes alle kinderen be-
neden twee jaar oud, die zich in en om Betklehem
bevonden, gruwelijk liet vermoorden, in hoop dat
jezus alzoo mede zou omkomen, toch was deze in
Egypte veilig, van M'aar men ook met Hem terug-
keerde, toen de ondeugende vorst gestorven was.
Zoo weinig vermogen menschen tegen God, —
ja volstrekt niets : want Hij kan hunne gewaande