Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
vervulling- der belofte, dat er een Verlosser uit
abrahams geslaclit zou voortkomen tot zegen der
wereld. Meermalen had Hij door Zijne profeten die
toezegging herhaald, en de Joden verwachtten met
blijdschap de komst van dien gezegende, — te
meer dewijl zij hoopten, daardoor bevrijd te zullen
worden van vreemde overheersching, om alzoo
geheel vrij en onafhankelijk te zijn.
Kort na Johannes, den zoon van Zacharias, werd
te Bethlehem een kind geboren, onder nog veel ver-
lievener omstandiglieden. Maria, ondertrouwd met
den timmerman jokef , bragt daar dat kind ter
wereld. Aan hen was dit reeds vooraf- aangekon-
digd , en thans werd Zijne geboorte door hemelliu-
gen bezongen in de velden van Bethlehem, en daar
aan herders bekend gemaakt.
Op Goddelijken last gaf men Hem den haam van
JEZüs: want deze was de beloofde Verlosser of Messias.
Ofschoon Zijne moeder te Nazareth y^oon^LQ, toch
werd Hij, gelijk de profeten voorspeld hadden, te
Bethlehem geboren: want de Romemsche keizer augus-
tus had toen juist eene volkstelling bevolen, en
maria moest daarom zich te Bethlehem laten opschrij-
ven, dewijl zij uit davids geslacht afstamde.
Zoo neigt God de harten zelfs der vorsten naar
Zijn doel, en laat hen, zonder liun weten, daartoe
medewerken.