Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
zakelijk, vooral ook dewijl zij moov zich toolegdcn
op uiterlijke plegtighcden dan op reinheid van hart
en wandel. —
22ste VERTELLING.
Alles was door God voorbereid tot de groote her-
vorming, die Hij thans in de Godsdienst wilde te
weeg brengen,
Met wijze redenen had Hij gezorgd, dat de Ro-
meinen , die bijna alle bekende rijken der aarde over-
heerschten, juist thans ook over Palestina de op-
permagt in handen hadden: want daardoor kon die
hervorming zich des te spoediger en verder uitbrei-
den, gelijk de uitkomst naderhand heeft bewezen.
In het laatst der regering van koning herodes
de Groote werd te Jeruzalem onder merkwaardige
omstandigheden van den priester Zacharias een zoon
geboren, ofschoon hij en zijne vrouw reeds tame-
lijk oud waren. Teregt verwachtte men van dit
kind, johannes genoemd, iets groots, gelijk later
ook bleek.
Ongeveer vierduizend jaar had God nu aan de
opvoeding des menschdoms gewerkt, en thans re-
kende Hij, dat werk te moeten voltooijeu door de