Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING.
Golijk wij overal in de natuur Ooi kunnen lee-
ren kennen in zijne volmaaktheden, zoo kunnen wij
dat ook uit de geschiedenis der menschen en volke-
ren , die de aarde bewoond hebben of thans nog be-
wonen.
Zelfs in de geschiedenis van elk mensch en in
onze eigene lotgevallen kunnen wij dat opmerken,
kinderen! zoo wij er slechts aandachtig op letten.
Overal zien wij God als liefderijk Vader zorgen,
met eene almagt en wijsheid, die ons llem leert
kennen, als oneindig groot en goed. Dat alles
overtuigt ons tevens van Zijne alwetendheid en
overaltegenwoordigheid, waardoor Hij altijd onze
nooden en behoeften kent, en op den regten tijd
daarin voorziet.
't Is voor ons van groot belang, daarvan vast
overtuigd te worden, opdat wij als kinderen op
onzen Hemelvader kunnen vertrouwen.