Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
bemind te maken, dat deze hem aanstelde tot land-
voogd over het Joodsche land, en aanzienlijke pos-
ten aan zijne zonen gaf. Een dier zonen verwierf
later zoo zeer des keizers gunst, dat hij tot koning
van Judea benoemd, en onder den naam van iieko-
DE8 de Groote bekend werd. Hij versierde den
tempel zeer, maar maakte zich schuldig aan vele
gruwelen en moorden, zelfs van zijne eigene gade
en zonen.
In dit gedeelte der geschiedenis van het Jood-
sche volk ziet men, dat een volk zeer veel ver-
mag, om zich van verval tot bloei te verhelfen,
wanneer het door deugd en geestdrift bezield is; —
doch tevens dat die bloei vermindert, wanneer ver-
deeldheid de overhand bekomt, waaronder dan ook
deugd en zedën gewoonlijk ras verbasteren.
Dit was ook het geval met de Joodsche Gods-
dienst. Onlusten en rampen doofden den lust tot
beschaving en kunst uit, en bedierven de zeden.
Partijschappen tusschen Farizeën, Sadduceën en an-
deren deden groot nadeel aan de Godsdienst, en
veroorzaakten zonderlinge dwalingen en wanbegrip-
pen, die tot ontucht, echtscheidingen en vele an-
dere ondeugden aanleiding gaven.
En ofschoon de Joden nu niet weder tot eigen-
lijke afgoderij vervielen, eene hervorming in Gods-
dienst en zeden werd voor hen allengs meer nood-
5 #