Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
Testament door zeventig geleerde Joden uit het lle-
Ireeuwsch in het Grieksch vertalen , waardoor die
nog meer onder Jodengenooten en Heidenen bekend
werden.
Zeer veel hadden de Joden te lijden onder de
overheersching van den Syrischen koning antiochus
epifanes, die hen met geweld trachtte te dwingen
tot afgoderij.
Thans bleek, hoe grondig zij in Babylon genezen
waren van dat kwaad: want zij lieten zich daartoe
geenszins noodzaken, maar stonden onder de Mak-
kabeeutosche vorsten zoo dapper tegen hem op, dat
zij zich geheel vrij vochten, onder de dappere hel-
den judas, jokathan, simon en anderen.
Zelfs bereikten zij toen eenen aanzienlijken trap
van bloei; en waren er geene oneenigheden onder
hen ontstaan, dan zouden zij langer hunne vrijheid
hebben kunnen behouden.
Nog erger werden die verdeeldheden toen er tus-
schen hyekands en aristobolüs twist outstoud over
de regering, die zelfs oversloeg tot eenen burger-
krijg.
De eerste dezer broeders riep, op raad van akti-
pater, de tusschenkomst in van den Bomeinschen
v^dheer pompejus, en hierdoor geraakten de Joden
onder de overheersching der Bomeinen. Antipater
wist zich daarna bij den Bomeinschen keizer zoc