Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
G5
geren, — die twaalf jaar besteedde, om liet bur-
gerlijk staatsbestuur te regelen, en later op nieuw
naar Kanaan kwam, om dat bestuur te hervatten,
en tot heil zijns volks werkzaam te zijn.
Gelijktijdig met hem leefde de profeet maiieacni,
welke de aanstaande komst van den Messias aan-
kondigde en de Joden ernstig vermaande tot ware
liefde, deugd en Godsvrucht.
Alexasdeu de Groote, koning van Macedonië,
stichtte eene wereldmonarchie. Hij veroverde zeer
vele landen, en ook het Perzische rijk, waaronder
de Joden 200 jaren in Kanaan door landvoogden
waren bestuui'd geworden. Zoo geraakte het Jood-
sche volk onder de Macedonische overheersching;
doch dit eindigde reeds met den dood van alexan-
der, toen zijn rijk onder zijne veldoversten ver-
deeld werd. De Joden kwamen toen beurtelings on-
der de Egyptenaren en Syriërs, naarmate een van
de koningen dezer volken de oppermagt bezat.
Onder den Egyptischen koning ptolojiecs Aver-
den honderdduizend Joden naar E.gypte gevoerd, en
tot allerlei werk gebezigd; doch daardoor werden
zij tevens bekend met geleerdheid en met de Grieh-
sche taal. Dit was zeer nuttig voor de latere ver-
breiding van de dienst des waren Gods: want (Jie
taal was toen bij de meeste volken bekend, en daarom
liet PTOLOMBDS FiLADELFUS de boeken van het Oude
' 5