Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
64 ,
^
iien tot terugkeer der Joden naar hun vaderland ,
waarop zij nimmer hadden kunnen hopen, zoo die
veranderingen in deze staten niet hadden plaats ge-
grepen, Bijzonder blinkt ook daarin Gods wijs be-
stuur ixit, — te meer omdat ook de kennis van den
waren God daardoor bij Heidensche volken werd
uitgebreid: want velen daarvan omhelsden de Jood-
sche Godsdienst, en heetten daarom Jodengenooten.
21ste VERTELLING.
Geheel vrij waren de Joden nog niet, toen zij uit
Babylon naar Kanaan waren teruggekeerd. Zij ble-
ven nog onderworpen aan de koningen, en
moesten hun schatting opbrengen, doch zij genoten
daarvoor ook hunne bescherming en andere voor-
deelen.
De Terzen zonden nog esra, afkomstig uit het
geslacht van AänoN, tot hen, om de Godsdienst
nog meer te herstellen, en de overgebleven gouden
tempelgereedschappen over te brengen, terwijl nog
twee duizend Joden met hem uit Babel naar Kanaan
terug keerden. Esra rigtte velerwege synagogen
op, en verzamelde de gewijde boeken, die wij het
Oude Testament noemen.
Na hem werd de brave NEnEiiiA afgezonden,
om als landvoogd over • het Joodsche land te re-