Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
03
wen; doch hierin werd men verhinderd door de
Samaritanen, welke deel daaraan wilden nemen,
hetgeen de Joden niet toestonden, omdat zij voor
het vervolg nadeel daarvan vreesden te zullen on-
dervinden. Men staakte daarom dien tempelbouw,
en rigtte voorloopig slechts een altaar op, om
daarbij de iiitwendige Godsdienst te verrigten.
Die Samaritanen waren een volk , ontstaan uit de
in Kanaan achtergebleven Joden, en vermengd met
Heidenen, die zich daar gevestigd hadden. De Joden
bleven steeds zeer afkeerig van dit volk, — en
toen zij 20 jaar daarna, op aanraden der profeten
haggaï en zaciiauia, den tempelbouw onder den
Perzischen koning darius hystaspes hervatten, gin-
gen de Samaritanen op diens bevel in dat deel des
lands wonen, dat later naar hen Sarnaria heette.
Naderhand keerden nog eenige Joden uit Babel
terug, terwijl zij aanzienlijke geschenken medebrag-
ten van den toen regerenden Terzischen koning.
Zoo zagen de Joden eindelijk den tempel her-
bouwd en ingewijd, terwijl zij weder gelukkig in
hun eigen land konden wonen.
Hieruit zien wij, hoe God liefdevol het verloren
geluk teruggaf, naar mate dit voor der menschen
opvoeding tot hooger heil nuttig kon zijn.
Omwentelingen in onderscheiden toenmalige rij-
ken waren alzoo de middelen, om den weg te ba-