Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
der afgodisch, en hunne godsdienstige begrippen
kwamen meer overeen met die der Joden.
Toen HAMAN zijn plan, om het Joodsche volk te
vernietigen, door esther zag mislukken, toen Go(r
vroeger den profeet in den leeuwenkuil bewaarde,
gelijk de jongelingen in den gloeijenden oven, had
dit de Terzen en vooral hunne koningen meer en
meer genegenheid voor dit volk ingeboezemd.
Vooral was cyrds hun zeer toegedaan, zoodat hij
hun vrijheid gaf, om naar Kanaan terug te trek-
ken. Hij spoorde hen aan, om Jeruzalem en den
tempel te herbouwen, en schonk hun daartoe ook
de zilveren en gouden tempelgereedschappen terug,
terwijl vele anderen er aanzienlijke geschenken
bijvoegden.
Ofschoon eenigen, dien het onder de Terzen zeer
goed beviel, en die door koophandel vermogend
waren geworden, van deze vergunning geen ge-
bruik maakten, — toch waren er 42,000, die met
blijdschap ea verlangen, onder aanvoering van
ZBRüBBABBL en JOZUA terugkeerden.
Met weemoed zagen de hoogstbejaarden, hoe al-
les in him vroeger zoo gezegend land in diep ver-
val was geraakt; maar des te ijveriger gingen allen
terstond aan het werk, om dit zoo ras mogelijk
te herstellen.
Ook den tempel begon men terstond te herbou-