Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ol
20ste VERTELLING.
Thans zullen wij zien, welke goede redenen God
er voor had, om op die wijze het lot van personen
en natiën te besturen.
De Joden waren 'nu , door hetgeen zij in de Bdby-
ïoniscJie ballingschap hadden ondervonden, volko-
men genezen van hunne zucht tot afgoderij en an-
dere groote verkeerdheden.
Hun verblijf onder andere volken was ook voor
deze hoogst nuttig, om hen voor te bereiden tot
de dienst van den waren God, om later des te
spoediger te ondervinden, dat in abrahams nako-
melingen alle volkeren der aarde zouden gezegend
worden, zooals gij weldra zult vernemen.
De laatste profeten hadden dit meermalen duide-
lijk aangekondigd. Dat de Joden 70 jaar hun va-
derland zouden missen, was hun lang vooraf reeds
voorspeld met het uitzigt op terugkeering.
Die tijd was juist verloopen, toen God gelijktij-
dig de Jode7i daartoe' alzoo had geschikt gemaakt.
En nu bleek, dat ïïij altijd beloften zoowel als be-
dreigingen vervult. '
De overgang, waarbij zij van de magt der Ba^
hylom'èrs onder die der Perzen geraakten, was reeds
eene voorbereiding daartoe. Deze laatsten waren min-