Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
GO
hem alleen zou aanbidden, zoo mia God als mensch,—
op straf van anders in den leeuwenkuil te worden
geworpen.
Men was genoegzaam zeker, datDANiëL dagelijks
den waren God zou aanbidden. Daarom werd hij
bespied en weldra aangeklaagd.
De koning mogt hem geen genade bewijzen, en
met smart liet hij toe dat die straf aan DANiëL vol-
trokken werd.
Elk verwachtte, dat de uitgehongerde leeuwen
hem terstond zouden verscheuren. Ook de koning
twijfelde daaraan niet; doch toen hij vol droefheid
daarover 's morgens in den kuil zag, vond hij tot zijne.
verbazing en blijdschap den profeet niet alleen nog
levend, maar ook geheel ongedeerd.
God had niet gewild , dat die verschrikkelijke die-
ren Zijnen getrouwen dienaar'zouden deren. Dit
was genoeg. Zoo groot kan de nood niet zijn, dat
Hij niet kan redden. Als vreedzame, weerlooze
dieren hadden de leeuwen den braven man omringd,
en toen de koning hem er uit liet trekken, om er
zijne aanklagers in te laten werpen, veranderde dit
oogenblikkelijk, zoodat de laatsten terstond verslon-
den werden.
Zoo straft God de boozen, terwijl nij de braven
beloont, — zoo niet in dit, — dan toch gewis in
een volgend leven. —