Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
toch op dien tijd «en groot feest, waarbij de gou-
den en zilveren tempelgereedschappen schandelijk
ontheiligd werden.
Te midden dier feestvreugde zag de vorst, dat
eene hand iets op den muur der feestzaal schreef,
hetwelk hem zeer ontstelde, ofschoon niemand het
kon lezen.
Men nam de toevlugt tot daniöl, en deze las
daaruit: yetelcl, — gewogen, — verdeeld. Hij voegde
er de verklaring bij, dat God des konings daden
geteld, en hem te ligt bevonden had bij 't wegen
in de schaal van regt, waarom de Terzen en Meden
zijn rijk onder elkander zouden verdeden.
Weinig baatte het, dat hij nu dankl tot staats-
dienaar aanstelde: want nog in dien nacht werd
de stad door cyrus veroverd, en de Babylonische
vorst kwam om.
Zoo regelt God het lot der volken evenzeer als
dat van eiken mensch in het bijzonder. En dat Hij
dit hier ook deed in het belang der Joden, dit zal
nader blijken.
De koning daricS nam daniöl niet alleen tot me-
dehelper in de regering, maar deze won bovendien
in hooge mate de gunst van dien vorst. Zijne be-
nijders, bekend met zijne Godsdienstigheid, wisten
den vorst over te halen, om te gebieden, dat nie-
mand gedurende dertig dagen iemand anders dan