Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
19de VERTELLING.
God keurde die weerspannigheid en verharding
van NEBUKADXEZAR geenszins goed. In eenen droom,
verklaard door DANiëL, voorspelde Hij den koning,
dat hij langen tijd zoo krankzinnig zou worden, dat
hij aan redelooze dieren gelijk werd.
Eene stem uit den hemel kondigde hem, om-
streeks een jaar daarna, dezelfde straf aan, op eenen
tijd, toen de vorst op zijne magt roemde. Nu werd
hij zoo verregaand krankzinnig, dat hij geruimen
tijd dag en nacht op het veld leefde, en zich met
gras en kruiden voedde gelijk het vee. Bij die ruwe
leefwijze werd zijn ligchaam ruig met haar bedekt,
en de nagels groeiden als tot klaauwen aan.
God toonde evenwel, dat Hij niet alleen voor de
Joden ^ maar ook voor Heidenen een ontfermend He-
melvader is. Hij liet dien óngelukkigen vorst we-
der herstellen, en nu erkende deze de oppermagt
van den waren God. Hoe lang de magtigen der
aarde zich ook tegen Hem verzetten. Hij bezit al-
tijd genoegzame middelen, om hen te stuiten wan-
neer Hij dit noodig rekent.
Dit zag men ook aan den zorgeloozen koning jbel-
zazar, de laatste, die over dit rijk regeerde. Of-
schoon aangevallen door cyrxjs of cores, en door
dezen zelfs in zijne hoofdstad belegerd, hield hij