Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
hun God niagtig genoeg was, hen ook daarin tegen
het vuur te beschermen.
Nu gaf de koning last, om den oven zeven maal
gloeijeiider te stoken, dan men anders gewoon was.
Men deed dit ook: want de oven was zoo verba-
zend heet, dat de mannen, die de jongelingen er
in wierpen, door de hitte stierven.
Toch ondervond de koning dat zijne magt niets
vermögt tegen den Almagtigen: want men zag vier
personen ongedeerd wandelen te midden der vlam-
men in dien gioeijenden oven.
Vier personen? Ja; er wandelde een engel bij
de drie jongelingen in dien oven, misschien om
Gods bescherming daar zigtbaar voor te stellen.
Vol verbazing en ontroering aanschouwde nebtj-
KADNEZAR dit w^ondcr, en hij liet de jongelingen er
uit komen. Hun hoofdhaar was evenmin geschroeid
als hunne kleederen, zoodat het bleek, hoe zij a^oI-
komen tegen het vuur beveiligd waren geweest.
Men zou verwachten, dat deze koning toen ter-
stond afstand zou hebben gedaan van de afgoderij,
en de dienst van den waren God zou gekozen heb-
ben, Doch dit was niet het geval: want hij ver-
wonderde zich slechts, en daarbij bleef het.
Zoo gaat het, waanneer de mensch slechts met
het verstand gelooft, zonder met gevoel des harten
daarin genoegzaam te deelen.