Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
Beroofd van hunne landerijen en andere bezittingen,
konden zij zich alleen op den koophandel toeleg-
gen; sommigen slaagden daarin zoo wel, dat zij
geen gebrek behoefden te lijden, en eenigen zelfs
vermogende lieden werden; doch zoo voorspoedig
waren niet allen. God was evenwel ook hier de
braafsten het meest nabij met Zijne bijzondere hulp
en bescherming. Dat ondervond vooral de profeet
DANiëL, bij onderscheiden'gelegenheden. God hielp
hem des konings droomen uitleggen, en hierdoor,
zoowel als door zijne wijsheid en deugd, geraakte
hij bij dezen in zoo hooge gunst, dat hij tot eer-
sten staatsdienaar verheven werd, terwijl door zijne
voorspraak ook de brave jongelingen sadüacii,
mesach en abednego in aanzienlijke bedieningen
werden gestold.
Wanneer God zoo de braven zegent, dan trach-
ten menschen hun dat geluk wel eens te ontnemen.
Men wist den koning over te halen, om een gou-
den beeld op te rigten, en te gebieden, dat elk dit
zou aanbidden, onder bedreiging van anders in
een gloeijenden oven geworpen te worden. De drie
zoo even genoemde jongelingen konden er niet toe
besluiten, om aan dit gebod te voldoen, en de
dienst van den eenigen waren God te verzaken.
" Toen men hen daartoe wilde overhalen, betuigden
zij, den gloeijenden oven niet te. vreezen, dewijl