Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
nimmer denken, dat Hij ons noodeloos zal bedroe-
V en. Zorgn wij liever, door spoedige verbetering,
dat harder middelen waarlijk noodeloos zijn.
Hij zal wel altijd dezelfde liefde blijven toonen,
zooals ook de Joden in hun treurig lot ondervonden,
al hadden zij dat slechts aan zich zeiven te wijten.
God laat niet varen het werk Zijner handen. Wat
Hij zich ten doel heeft gesteld, zal gewis geschieden.
Omdat de zedelijke en Godsdienstige beschaving
bij de Joden zoo verbasterde, geraakten ook kun-
sten , wetenschappen en volksnijverheid meer en meer
in verval, ofschoon zij vroeger reeds tot aanmerke-
lijken bloei waren gestegen,
In dat opzigt hadden zij onder Salomo en andere
brave koningen eenen hoogen trap bereikt. De boeken
der profeten en de daarin voorkomende dichtstuk-
ken toonen, dat hunne taal- en letterkunde met die
van andere beschaafde volken konden wedijveren.
Door de daarop gevolgde onlusten en rampen
werd de lust tot beoefening van kunst en weten-
schap meer en meer uitgedoofd. Toen het armste
deel des volks met den profeet jeremias onder bestuur
van gedalia nog in Kanaan bleef wonen, geraakte
zelfs de akkerbouw zoo in verval, dat een deel des
lands woest bleef liggen, en het schoone Kanaan
allengs meer ontvolkt werd.
Ook in Baby Ion waren de Joden diep ongelukkig.