Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
door de Babyloni'érs ingenomen, geheel verwoest, —
en de prachtige tempel, zoowel als al het andere,
aan de vlammen opgeofferd.
Alleen de zilveren en gouden tempelgereedschap-
pen werden gespaard, en met het aanzienlijkste
deel des volks naar Babel gevoerd. Zeventig jaar
hebben de Joden daar, als ballingen, beroofd van
hun dierbaar vaderland, hun eens door God ge-
schonken, moeten rondzwerven, en veel leed on-
dergaan.
Zoo gaat het, wanneer men zich door zachter
middelen niet laat verbeteren.
Ook hun laatste koning, zedekias, kon dit lot
niet ontgaan, al trachtte hij door de vlugt te ont-
komen. Hij werd gevat; — men doodde in zijne
tegenwoordigheid zijne zonen, stak hem de oogen
uit, en voerde den blinden balling in ketenen
naar Balei.
18de VERTELLING.
/
Al verfoeit gij nu de onverbeterlijkheid en den
ondank der Joden jegens hunnen God, — toch moet
gij erkennen, dat Hij voor hen onder alles de vol-
maakt liefderijke Hemelsche opvoeder bleef.
Hij gaf hen niet aan dat harde lot over, zonder
eerst zachter middelen te bezigen. Laat ons dus