Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
De Joden, zooals de inwoners van dit rijk, en la-
ter liet geheele volk, genoemd worden, waren in-
tusschen zeer tot ondeugd en afgoderij vervallen,
zoowel aan de vorstelijke hoven, als onder de pries-
ters en het volk. Dit was de oorzaak, waardoor
zij zoo zeer in ramp geraakten.
Vruchteloos zond Grod in dien tijd ook vele profeten
onder hen, als: den reeds genoemden OANiëL, bene-
vens JOëL, OBADJA, KAHUM, HABAKUK en ZEPHANJA.
Hoe deze hen ook waarschuwden, om meer op deugd
dan op uiterlijke plegtigheden zich toe te leggen,-
hoe zij de slechten vermaanden, en de braven aan-
spoorden, en zelfs beloften deden, om op betere
tijden te doen hopen, toch was al die onverdiende
goedheid niet in staat, om hen te verteederen, van
zedeloosheid en afgoderij terug te brengen.
Weerspannig tegen alles, berokkenden zij zich
telkens meer onheil. Dewijl hun koning jojakim
ongetrouw was, werd ook deze naar gevoerd;
en dat lot trof ook drie maanden later den profeet
EZEcniöL en eenige anderen, terwijl zedekias tot
koning werd aangesteld. Dan ook deze werd afval-
lig, maakte een verbond met de EgypiemarB, en
noodzaakte alzoo den koning neeukadnezar , om den
Joodschen staat, die voor geen bedwang vatbaar
scheen, geheel te vernietigen.
Ilij belegerde Jeruzalem op nieuw. De stad werd