Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
ten erfdeel geschonken, en ondervonden dat Hij geeft
en neemt, naarmate men Zijne weldaden waardeert.
17a0 VERTELLING.
Bijna ten zelfden tijde, dat het rijk van Israël
een zoo treurig einde nam, was dat van juda zeer
bloeijend onder den godsdien stigen koning iiiskia,
die al wat naar bijgeloof en afgoderij geleek, zorg-
vuldig uitroeide, terwijl hij de dienst van den eeni-
gen God overal op het krachtigst bevorderde.
Daarom genoot hij met zijn volk Gods gunst en
hulp, zooals bleek toen er in éénen nacht 185,000
Assyriërs stierven van het leger; waarmede zij Je-
ruzalem hadden ingesloten. Sanhbhib, de veldheer
der Assyriërs, trok nu naar Ninevé om daar zijn'
afgod te vereeren; maar God liet zich door hem
geenszins bespotten, hij werd door zijne eigen zo-
nen vermoord.
Nog opmerkelijker gunst betoonde God aan niSKiA,
toen deze 40 jaar oud was, en van Gods wege aan-
kondiging van den profeet jesaïa ontving, dat zijn
leven zou eindigen eij hij zich bereiden moest tot
sterven. Bitter bedroefd was de jonge vorst toen,—
en vooral dewijl hij nog zoo gaarne eenigen tijd tot
heil zijns volks wilde leven. Daarom bad hij vurig
en aanhoudend om die gunst. God verhoorde zijne
4 *