Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
van ELUS door vuur van den Hemel aangestoken,
en geheel verteerd.
Nu moest men erkennen, dat Jehova de ware
God was. Men keerde tot Zijne dienst terug, de
Baälsdienst werd afgeschaft, de priesters daarvan
werden gedood, — en — terstond daarna viel er
voor het eerst weder een vruchtbare regen.
Met zoo veel geduld schikte God zich naar dit
volk, — en zulke overvloedige bewijzen gaf Hij van
Zijne almagt en liefde.
Slechts korten tijd werd aohab daardoor beteu-
geld , — geenszins geheel verbeterd,^ Hij bedreef met
izébel nog vele gruwelen; doch eindelijk werd hun
aangekondigd, op welke wijze zij met den dood
zouden gestraft worden.
Letterlijk werd dit vervuld, toen achab in den
krijg tegen de Syriers sneuvelde en de honden zijn
bloed lekten, dat bij zijn vervoer uit de wonden
stroomde. Op bevel van jehu werd izébel in haar
paleis ten venster uitgestooten, waardoor zij dood
viel, en door de honden verscheurd werd.
Onder den laatsten koning, hozéa , maakte de Assy-
rische koning Salmanassar een einde aan dit rijk. Na
eene belegering van drie jaren werd Samaria ingeno-
men, de staat gesloopt, en de inwoners werden, tot
straf hunner afgoderij, in ballingschap naar Assyrië
gevoerd. Zoo verloren zij het land, hun door God