Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
gen , dat jozu, een van davids nakomelingen, een-
maal de afgodspriesters daarop zou offeren. Daarna
liet God terstond liet altaar splijten, — en dewijl
JER0BEA3I nu den Godsman wilde grijpen, verstijfde
zijne hand zoodanig, dat hij die niet kon terug trek-
ken. God herstelde hem' weder op voorbede van
den Profeet.
En ofschoon God op die wijze toonde, de Koning
der koningen te zijn, — toch bleef de afgoderij,
ook onder de meeste zijner opvolgers, in stand.
Achab was een der ondeugendste onder die vorsten,
en werd vooral daartoe aangestookt door zijne Hei-
densche gemalin izébbl. Gruwelijk vervolgde en
mishandelde men onder zijn bestuur de vereerders
van den waren God, — en de Baalsdienst werd al-
gemeen ingevoerd.
Volgens aankondiging van elias strafte God hen
met eene aanhoudende droogte van vierdehalf
jaar.
Nadat men den profeet vervolgd en tot de vlugt
genoodzaakt had, zond God hem op nieuw tot achab,
met het gebod, om de Baaispriesters op den berg
Karmel te laten zamenkomen. Men zou dan zien,
wie de ware God was, en het offer door hemelvuur
kon verteren.
Nadat de Baaispriesters hunnen afgod lang te ver-
geefs daarom hadden aangeroepen, werd het offer
4