Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
liij dwaas genoeg, zijn volk te dreigen met opleg-
ging van nog zwaarder belastingen.
Dit bragt het volk tot opstand, en had het nood-
lottig gevolg, dat tien stammen zich aan zijne heer-
schappij onttrokken, en zekeren jerobeam tot koning
verkozen. Dit rijk werd dat van IsroM genoemd, en
had eerst SicJiem, later Sarnaria tot hoofdstad.
Onder eehabeam bleven alleen de stammen van
JüDA en BENJAMIN, waarvan Jeruzalem de hoofdstad
bleef, en 't welk het rijk van jüda werd genoemd.
Thans bleek, dat geregtigheid een volk verhoogt:
want, omdat men in het rijk van jdda de dienst
van den eenigen waren God meer getrouw bleef,
daarom ondervond men daar meer geluk; —■ en
het rijk van juda bestond anderhalve eeuw langer,
dan dat van Israël.
Twintig koningen hebben over het rijk van jüda
gedurende vier eeuwen geregeerd, waaronder hiskiab
en JoziAS wegens hunne godsdienstigheid en deugd
zeer hebben uitgemunt.
Omdat jerobeam zijne onderdanen ongaarne naar
Jeruzalem liet gaan ter viering der hooge feesten,
daarom stichtte hij te Dan en BetMl gouden kalve-
ren, en liet die door zijn volk godsdienstig vereeren.
Over die afgoderij toonde God Zijn ongenoegen.
Toen jerobeam op het altaar te Bethel wilde laten
offeren, liet God hem door den profeet aankondi-