Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
geschikt is, om den mensch bestendig te doen na-
deren tot zijn doel. Daarom liet God met den dood
van salomo die gonden eeuw eindigen, en wij zul-
len later zien, welke wijze bedoelingen Hij daar-
mede had, en hoe Hij die volkomen met dit volk
bereikte.
16<3e VERTELLING.
Vleijers zijn geenszins onze beste vrienden, al,
schijnen zij het te zijn. Dikwerf zeiven onkundig
en onervaren, bedoelen zij niet zelden eigen voor-
deel, ambts- en gunstbejag. Vooral is dit het ge-
val aan vorstenhoven. Dit ondervond ook rehabeam,
de zoon van Salomo.
Wegens den tempelbouw en andere versieringen
van Jeruzalem^ had het volk onder zijnen vader
zware belastingen opgebragt. Nu dat werk voltooid
was, had men dus redenen, om rehabeam te ver-
zoeken om vermindering der belastingen. Aan dit
billijk verzoek had hij kunnen en moeten voldoen, —
te meer, dewijl oude, ervaren staatslieden hem daar-
toe aanspoorden. Hij verwierp dien goeden raad,
en hoorde naar jongere, minder bedreven, vleijende
hovelingen, die hem den raad gaven, dit verzoek
te weigeren, en zijn gezag te handhaven. Zelfs was