Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page

Onder salomo genoot het rijk rust en steeg tot
bloei en aanzien.
Landbouw, kunsten, wetenschappen en zelfs de
zeevaart werden aangemoedigd en verbeterd. Men
noemde daarom dit wel eens de gouden eeuw voor
het IsraëUetische rijk.
Dan, gelijk het geluk hier zeer wisselvallig is,
zoo is ook de deugd dikwerf onbestendig. Van den
zoo wijzen en Godsdienstigen Salomo zou men niet
verwacht hebben, dat zijne deugd kon wankelen.
En toch liet hij zich door zijne vrouwen zelfs tot
afgoderij verleiden.
Daarover toonde God Zijn ongenoegen. Ilij liet hem
door den profeet aankondigen, dat zijn rijk na zij-
nen dood door twist en scheuring veel zou lijden, —
en op de grenzen vertoonden zich reeds bedenke-
lijke onlusten, zoodat hij, onder ongunstige uit-
zigten voor zijn volk, na eene regering van veer-
tig jaar, ten grave daalde in den ouderdom van
zestig jaar.
Terwijl het IsraëUetische volk zoo ongeveer eene
eeuw door" deze drie koningen bestuurd werd, had
God het opgevoed tot meer zelfstandigheid, door
ontwikkeling en beschaving. Eu ofschoon men niet
altijd Zijne wijze plannen doorziet, — ook niet ge-
heel berekenen kan uit de voor ons zigtbare gevol-
gen, — tocii weten wij, dat voortdurend geluk niet