Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
wees Ilij, door aan sai^omo die wijsheid in hooge
mate te schenken. Grooten rijkdom, magt en aan-
zien schonk Hij hem bovendien.
Van die groote wijsheid gaf Salomo kort daarna
eene schoone proef in de beslissing van een uiterst
moeijelijk regtsgeding tusschen twee moeders over
het eigendom van haar kind. Op welke mensch-
kundigc en schrandere wijze hij ontdekte, wie de
ware moeder was, dit is algemeen en waarschijnlijk
ook aan u bekend.
Overeenkomstig zijns vaders plan, stichtte hij ook
eenen zeer prachtigen tempel voor de openlijke
Godsvereering. Die tempel is wegens schoonheid
en rijkdom wereldberoemd geworden. Koning mRAM
uit Fenicië leverde hem daartoe bouwstoffen en kun-
stenaars. Bijna zeven jaar werd er door tachtigdui-
zend werklieden aan dit gebouw gewerkt.
Vreemdelingen, zelfs uit verre gewesten, kwamen
om dien tempel te bewonderen, benevens het door
salomo gestichte koninklijk paleis, andere schoone
gebouwen, zijnen rijkdom en den bloei van zijn rijk,
Eene koningin van ScJieha, die zicli ook van zijne
wijsheid overtuigde, vond hare verwachtingen daar-
bij verre overtroffen. — Van die wijsheid bezitten
wij nog de schoonste bewijzen in de Bijbelboeken,
door dezen koning geschreven, vooral in dat der
Spreuken.