Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
echter daarin verhinderd door de vele oorlogen en
onlusten, waarmede hij te worstelen had.
Hierom droeg hij dat werk op aan zijnen zoon
salomo , dien liij ook op Grods bevel tot zijnen troons-
opvolger benoemde.
Hij stierf eindelijk in den ouderdom van 70 jaar,
en had gedurende zijne veertigjarige regering Gods
gunst in groote mate ondervonden.
Hoe hij bij alles steeds meer door God werd op_-
geleid tot een braaf en Godvruchtig man, dit too-
nen ons ook de psalmen, welke hij bij onderschei-
den gelegenheden vervaardigde, en waaruit wij hem
ten aanzien van zijn geloof en vertrouwen kunnen
leeren kennen als een navolgenswaardig voorbeeld.
lüde VERTELLING.
Dat God dikwerf deugd en geluk zigtbaar aan
elkander verbindt, en een volk gewoonlijk gezegend
wordt, wanneer het door Godvreezende vorsten be-
stuurd wordt, dit ziet men aan de Israëlieten onder
hunnen koning Salomo.
Reeds bij de aanvaarding zijner regering toonde
hij een braaf en Godsdienstig man te zijn. Hij bad
God niet om eer en rijkdom, maar vooral om wijs-
heid, opdat hij zijn volk gelukkig kon maken.
Hoe welgevallig dit den Hemelvader was , dit be-