Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
Later maakte de laatste zelfs eeuen gruwelijken
opstand tegen zijnen vader, om hem van den troon
te stooten en zelf koning te worden. Hij wist op
eene laaghartige wijze zijnen vader gehaat te ma-
ken en zich zeiven eenen grooten aanhang te ver-
werven , zoodat DAVID aanvankelijk voor hem moest
vlngten.
Zou het zulk eenen ontaarden zoon voorspoedig
kunnen gaan? Neen, God gedoogde dit slechts voor
korten tijd. Zijn leger werd door dat van david
op de vlugt gedreven. Absalom bleef vliigtende tus-
schen de boomtakken hangen, terwijl zijn muilezel
onder hem weg liep. — Davids krijgsoverste joab
doodde hem daar, ofschoon de koning bevel gegeven
had, hem te sparen.
Die goedheid had absaloivi niet verdiend; maar
gij ziet er uit, hoe groot de liefde van ouders voor
hunne kinderen is. En nog veel grooter is Gods
liefde voor ons, zoo wij slechts toonen zijne welge-
aarde kinderen te willen zijn.
Nu kon david weder in rust regeren; doch oyer
den dood zijns zoons was hij zeer bedroefd. — Om-
dat hij wegens zijn opregt berouw op nieuw Gods
gunst verwierf, en ook voor het overige zeer God-
vruchtig was, daai'om had bij het plan gevormd,
een' prächtigen tempel te doen bouwen, en reeds
eenige toebereidselen daartoe gemaakt. Hij werd