Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
14de VERTELLING.
Over het geheele rijk werd david nu nog niet
tot koning gekozen; alleen over den stam van jtjda.
De overigen kozen isbozeth, eenen zoon van satjl,
zoodat er twee rijken ontstonden, die verderfelijke
oorlogen tegen elkander voerden; doch na verloop
van zeven jaar werd da vin koning over het geheele
Israèlieiisc/ie volk.
Dewijl hij Godsdienstig en braaf was, werd hij
door God gezegend en geholpen, ook in den oor-
log tegen de Syriërs, Filistijnen en andere volken,
zoodat het rijk bloeide.
Mepiiibozetk, een' kreupelen en hulpbehoevenden
zoon van jonathan, nam hij als gunsteling zeer lief-
derijk onder zijne bescherming.
Op menschelijke deugd valt evenwel niet altijd
te vertrouwen, omdat velen te onstandvastig zijn.
Zoo ging het ook met david. Hij verviel zelfs tot
groote zonde met bathseba, en was oorzaak, dat
haar man in den oorlog omkwam.
Hoezeer hij daarover berouw gevoelde, God liet
hem door den profeet nathan voorspellen, dat hij
er voor gestraft zou worden.
Eerst stierf het kind van david en bathseba.
Daarna veroorzaakten zijne zonen amnon en absalom
liem door hun schandelijk gedrag groot verdriet.