Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
moedig', en liefc het aan God over, op welken tijd
hij den troon zou beklimmen. Hierdoor werd saul
wel eerst voor korten tijd zachtmoediger; maar niet
lang daarna vervolgde hij hem weder met de groot-
ste bitterheid, zoodat deze somtijds zelfs buiten Za-
nacm eene wijkplaats moest zoeken.
Onder dat alles bleef jonathan zijn getrouwe
vriend, ofschoon hij wel wist, dat david in zijne
plaats koning zou worden.
In eenen veldslag tegen de Filistijnen werd liet
Israëlieiische leger geslagen. Jonathan en zijne twee
broeders sneuvelden. Omdat saul zwaar gewond en
zeer wanhopig was, liet hij zich in zijn eigen zwaard
vallen. Een Amalehiei vertelde later, dat hij op
saul's eigen verzoek een einde aan diens leven
gemaakt had.
Zoo treurig was het uiteinde van den vorst, die
zich meer en meer van God verwijderde.
David verheugde zich niet zeer, dat hij nu koning
kon worden. Hij was bitter bedroefd over den dood
dier ongelukkigen, en vooral over zijnen vriend
jonathan.
De Amalehiet bragt de koninklijke sieraden van
saul aan david met zijn berigt van het voorgeval-
lene , in hoop van daarvoor belooning te zullen ont-
vangen, doch david liet hem als moordenaar des
konings met den dood straffen.