Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
verviel saul tot groote zwaarmoedigheid. — David ,
toen nog herder, kwam aan het hof, om den ko-
ning, door zijne bekwaamheid als harpspeler, op te
beuren, waarin hij gelukkig slaagde.
Kort daarna werden de Israëlieten bedreigd door
eenen aanval der Filistijnen. Toen de legers tegen-
over elkander stonden, daagde goliath, een zeer
groote kampvechter, ben dagelijks op eene tergende
wijze uit, om eenen man tegen hem te stellen, en
met dezen den strijd te beslechten, in plaats van
met het geheele leger. JNiemand durfde dit wagen
dan alleen david, toen nog een eenvoudig herder,
maar een zeer dapper en godvreezend jongeling.
Alleen met zijnen slinger en staf gewapend, waagde
hij, in vertrouwen op God, den strijd; en versloeg
den trotschen Filistijn, waarna de vijanden ver-
schrikt de vlugt namen.
Volgens belofte van saul ontving hij nu diens
dochter ten huwelijk, werd veldoverste des Konings ,
leefde aan het hof, en werd boven saul en zijnen
zoon wegens dapperheid beroemd.
Jonathan, de zoon van saul, werd zijn bijzon-
dere en opregte boezemvriend; doch saul werd al-
lengs wangunstiger en verbitterd tegen david, zoo-
dat hij hem vervolgde, en trachtte te dooden.
Meermalen geraakte saul daarbij geheel in zijne
magt; doch david verschoonde hem telkens edel-