Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
Küuiiig te zalven, en toen het volk later eenen ko-
ning koos, zorgde God. dat het lot ook zoodanig
besliste.
"Wij zien daaruit, hoe God ook het lot, het toe-
val, zooals men het wel noemt, evenzeer bestuurt,
als al onze overige lotgevallen.
13de VERTELLING.
Aanvankelijk was saul een goed koning, een dap-
per legerhoofd, Ilij behaalde vele overwinningen
op vijandelijke vorsten, en genoot daarbij Gods hulp
en zegen.
Toen de stad Jahes, in Gilead, door de Ammo-
nieten belegerd werd, en men de inwoners wilde
dwingen, om alle zich het regter oog te laten uit-
steken, daagde saul op met een leger van 300,000
man, en versloeg de vijanden geheel.
Zijn zoon jonathan streed zeer dapper aan zijne
zijde, — ook in den oorlog tegen de Moahieten,
Edomieien en Amalekieten. ^
öaul werd intusschen hoogmoedig, en ongehoor-
zaam aan God. Daardoor verloor hij diens gunst,
en SAMuëL zalfde op Gods last david tot koning,
terwijl hij saul aankondigde, dat zijn nages-lacht
den troon niet zou behouden.
Hierdoor, en wegens wroeging des gewetens,