Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
waarheid te vereereu, kwam Hij huu door dat mid-
del te hulp.
Onder eli waren vele Israëlieten vervallen tot af-
goderij; maar zijn opvolger samuöl, reeds vroeg
echt Godsdienstig, wist hen terug te brengen tot
de dienst van den waren God. Daarom verschrikte
God de Filistijnen, toen zij Israël beoorloogden, zoo
zeer door een geweldig on weder boven hun leger,
dat de Israëlieten hen gemakkelijk overwonnen, en
zij de verloren steden terug gaven.
Wie zou niet verwachten, dat de Israëlieten voor
'dat alles regt tevreden en dankbaar zouden geweest
zijn? En toch was dit niet het geval.
SAMuëL stelde in hoogen ouderdom zijne zonen
aan tot medehelpers. En omdat deze minder goed
regeerden, dan hij had gedaan, daarom zocht het
volk daarin een voorwendsel, om een' aardsch ko-
ning te begeeren, gelijk andere volken ook had-
den. — Ondankbaar was dat. Moesten zij het niet
als een groot voorregt beschouwen, dat God zelf
hun koning was? God willigde toch dat verzoek in;
en mogelijk denkt gij, dat Hij nu ophield, in 't
bijzonder hun koning te zijn, en zich met al hunne
aardsche aangelegenheden te bemoeijen; doch zoo
was het niet. Hij bleef voor hen dezelfde Alver-
zorger, al maakten zij zich dit onwaardig. Hij gaf
nan SAMiiëfi bevel, om saul , den zoon van kis, tot