Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
Zoo zijn wij altijd geheel afhankelijk van dien
Hemelvader, die ons Zijne gunst schenkt of ont-
neemt, naarmate wij er Hem in Zijn opvoedings-
plan redenen toe geven. Ons lot hangt dus gedeel-
telijk van ons zeiven af, voor zoo verre God ons
niet door beproevingen nog meer wil opvoeden voor
hooger doel.
Toen de arke des verbonds , het teeken van Gods
tegenwoordigheid, in de magt der Filistijnen was,
meenden deze, dat ook hun afgod Dagon den God
der Israëlieten overwonnen had. Zij bragten die arke
in hunnen afgodstempel; doch des anderen daags von-
den zij het beeld van Dagon verpletterd liggen vóór
de verbondsark. — Door pijnlijke kwalen, en onge-
dierte in het -land werden zij genoodzaakt, die arke
met aanzienlijke geschenken terug te brengen aan
de Israëlieten.
Toen men -te Beth-Semes in de verbondsark zag,
't welk verboden was, verloren 50,000 daarbij
hun leven.
Bij de Filistijnen was de arke des verbonds overal
ten vloek; maar eindelijk in het huis van obed-edoji
te Kiriath-Jearim gebragt, was zij daar tot groo-
ten zegen.
Zoo toonde God door dit zinnelijk teeken, wat
hij voor de Israëlieten steeds wilde zijn, — en zoo
lang zij nog te zwak waren, om Hem in geest en