Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
hij nu scheen uit te rusten tusschen de hoofdpilaren
van dezen tempel, rukte hij die om, en het geheele
tempelgebouw stortte in, zoodat hij met duizenden
der vijanden onder de puinhoopen omkwam.
Dat was het treurig uiteinde van den man, die,
zóó vóór zijnen dood door God vernederd en ver-
beterd, toch bij al zijne dwaasheid veel schade toe-
bragt aan de vijanden zijns volks.
12de VERTELLING.
Kinderen klagen wel eens, wanneer anderen min-
der streng onder toezigt van ouders staan, en meer
vrij leven dan zij; doch uit het lot van hofni en
riNEHAS kunnen zij leeren, dat dit juist tot hun
geluk zoo door God geregeld wordt, omdat zij hun
eigen best nog niet weten. Ilun vader eli was
veel te zwak en toegevend jegens deze zonen, en be-
strafte hen niet over hunne verkeerdheden, zoodat
zij zeer ondeugend werden.
God strafte hem daarvoor, gelijk Ilij hem door
den profeet samuöl liet aankondigen. In eenen oor-
log tegen de Filistijnen werden de Israëlieten gesla-
gen, — men verloor de door die zonen in het le-
ger gebragte verbondsark, — eli's zonen sneuvelden,
en toen hij daarvan berigt ontving, viel hij van
schrik achterover, brak den nek en stierf.