Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
een' ander gehuwd was, ving hij 300 vossen, bond
die twee aan twee, met brandende fakkels aan de
staarten, en joeg deze zoo in de rijpe graanvelden
der Filistij7ien, om hunnen oogst te vernielen. —
Deze, daarover verwoed, wisten hem gevangen te
nemen, eu met nieuwe sterke touwen te binden;
doch hij scheurde die met gemak, en sloeg met
eenen ezelskinnebak 1000 dier vijanden dood.
Naderhand sloot men hem op in de stad Gaza;
doch ofschoon men nu zeker meende te zijn, droeg
hij de zware deuren der stadspoort op eenen nabu-
rigen berg.
Toen hij zich inliet metDELiLA, eene bedriegster,
was hij dwaas genoeg haar te openbaren, dat zijne
groote sterkte zou wijken, zoo hij zijn lang haar
verloor. Zij, door de Filistijnen omgekocht, knipte
hem dat in den slaap af, en nu was hij terstond
zoo zwak, dat men hem gemakkelijk kon binden
en gevangen houden. Men liet hem de oogen uit-
steken en slavenwerk in de gevangenis verrigten.
In een' grooten tempel vierde men eindelijk een
feest, om zich daarover te verblijden en hem te
bespotten. Vele duizenden bevonden zich in en op dat
gebouw. SiMSON was nu zoo tot inkeer gekomen,
dat hij aan God dacht, en kon bidden. Hij bad
om nog eenmaal de vorige ligchaamskrachten van
God terug te ontvangen. Dit werd verhoord. Toen
3 *