Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
afzondering, steeds ongelinwd baar leven door
te brengen.
Zoo voedt God niet alleen volken, maar ook en-
kele personen op, om wijzer, beter en gelukkiger
te worden. Ons ook?
Nog duidelijker zien wij dat in den regter slaison.
Terwijl deze voor zijn volk onder Gods bulp ten
zegen was, werd bij zelf opgevoed, om beter te
worden: want ofschoon bij door sterkte en dapper-
beid zeer boven anderen nitmuntte, was bij toch
geenszins braaf en godsdienstig. God leerde hem,
zich te vernederen, en te bidden, zooals 't behoort.
Hij bezat zulke buitengewone ligchaamskracbten,
dat bij, ofschoon ongewapend, eenen leeuw met
zijne handen verscheurde, toen die hem aanviel,
terwijl hij op weg was naar zijne bruid, eeite der
dochters van de Filistijnen, Daaruit zien wij, dat
hij zelfs genegen was, eene afgodische vrouw te
nemen: maar God keurde dit niet goed.
Sdison gaf op zijne bruiloft aan de Filistijnen
een raadsel op, waarbij men wedde om 80 feest-
kleederen. Zijne vrouw wist alleen in vertrouwen
van hem, wat de zin daarvan was; en uit trouwe-
loosheid openbaarde zij dit aan hare landgenooten.
Hij slojeg nu in eene andere stad 30 Filistijnen dood,
om met hunne feestkleederen de weddingschap te
betalen. — En omdat zijne vrouw intusschen met