Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
ken, blaasden op bazuinen, en maakten groot krijgs-
rumoer. De Terschrikt ontwaakte vijanden namen
toen in verwarring de vlugt, meenden door eene
groote magt te zijn aangevallen, en werden door de
fakkels en de duisternis zoo misleid, dat zij zelfs
tegen elkander vochten, in den waan dat zij hunne
vijanden voor hadden. Het geheele leger van gideon
vervolgde hen nu, en er sneuvelden 120,000
Medianieten.
Zoo, en op nog vele andere wijzen schonk
God hun de overwinning en verloste hen uit
den nood.
Jeptha trok tegen de Ammonieten op, en beloof-
de aan God, datgene te zullen offeren, wat hij het
eerst van het zijne mogt ontmoeten, zoo hij als
overwinnaar mogt terugkeeren.
God liet hem ondervinden, hoe roekeloos en
dwaas zulke onbepaalde beloften zijn. Beter is het
met behoedzaamheid te beloven, om zeker te zijn
van te kunnen volbrengen.
Zijne eigene dochter trok hem, toen hij als over-
winnaar wederkeerde, juichend tegemoet, om hem
als in triomf in te halen. Zij was alzoo het voor-
werp, dat hij moest opofferen. En ofschoon de Is-
raëlitische wet alle menschenoffer verbood, en zij
dus haar leven behield, toch vond hij zich genood-
zaakt, haar over te geven, om in Godsdienstige
3