Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
van 110 jaar was gestorven, door Oudsten enEeg-
tei's besturen, uit den nood helpen, en weder tot
Zijne dienst terug brengen.
Bij eene volgende gelegenheid zal ik u verhalen
welk merkwaardigs er onder de vijftien regters, die
er regeerden, plaats had, — ,en hoe wonderdadig
ook deze Gods hulp en zegen tot heil van Zijn volk
ondervonden.
11de VERTELLING.
De eerste regters o\ev Israëlwaxen: othniöl , ehud,
SAMGAR, BARAK en de regteres deboba. Daarna re-
geerden: GIDEON, ABI5IELECH, THOLA, JAÏR, JEFTHA,
EBZAN, ELON, ABDON, SIMSON, ELI en SAMüëL.
Iloe God de Israëlieten in den strijd hielp, dit
ondervond vooral Gideon. Hij ontving van God be-
vel, om slechts 300 man van zijn leger uit te kie-
zen, en daarmede op te trekken tegen dat der Mi-
dianieten. Geen wonder, dat Gideon eerst de moed
daartoe ontbrak, en hij een wonderteeken verzocht
om van den goeden uitslag verzekerd te zijn. Tot
twee maal toe gaf God hem dat.
Nu begaf men zich bij nacht, terwijl de vijanden
sliepen, in hunne legerplaats. De Israëlieten hadden
brandende fakkels, in kruiken verborgen, bij zich.
Deze sloegen zij onverwachts tegen elkander in stuk-