Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
Bij die verovering van Kanaan had God hun be-
volen , de neidensche Kanaänieten geheel uit te
roeijen; want Hij vreesde, dat zij anders door hen
tot afgoderij zouden verleid worden. Toch deden
de Israëlieten dit slechts gedeeltelijk, ofschoon God
hen zoo goed daartoe hielp. Zij lieten toe, dat
eenige Heidensche volksstammen onder of nevens
hen bleven wonen.
Het ging hun gelijk velen, die zich met half ge-
hoorzamen tevreden stellen, en meenen, dat sti^ite
gehoorzaamheid geen volstrekt vereischte is. God
vordert evenwel teregt dat laatste. Dit ondervonden
de Israëlieten. Zij meenden misschien, dat zij stand-
vastig genoeg zouden zijn, om getrouw den eeni-
gen waren God te vereeren; doch het duurde niet
lang, of zij lieten zich door die Heidonen tot af-
goderij verleiden. Meermalen geraakten zij ook met
de Filistijnen, Moahieten, Ammonieten, Midianieten en
andere dezer Heidensche volken in oorlog.
Wanneer zij dan zoo door eigen schuld in nood
en ellende waren geraakt, dan nog bleef God voor
hen in liefde zorgen. Hij liet het werk Zijner han-
den niet varen, maar wilde hen geheel opvoeden
tot het doel, waai'toe zij bestemd waren.
Terwijl Hij als Hemelsch koning over hen re-
geerde en al hun aardsche aangelegenheden behar-
tigde, liet Hij hen, toen jozüa in den ouderdom