Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
leende hnn die ook in het vervolg op eene zigt-
bare wijze, en veel meer, dan eenige andere natie
der wereld, waarom zij teregt Gods volk werden
genoemd.
Op nieuw bleek dat, toen zij onder aanvoering
van JOZüA bezit namen van het land Kanaün.
Had God voorheen het water der Roode Zee voor
hen doen wijken, thans ook gingen zij droogvoets
door de Jordaan, toen zij Kanaün verder bin-
nentrokken.
Om hun de verovering van dat heerlijk land
gemakkelijk te maken, liet God de muren van
Jericho omvallen, zoodat de schrik den Kanaänieten
om het hart sloeg, en zij overal den moed tot dap-
peren wederstand verloren. En geen wonder: want
zulk eenen magtigen God hadden zij niet tot
bondgenoot.
Hoezeer moest dit de Israëlieten stemmen tot
dankbare gehoorzaamheid! Groot toch was de wel-
daad, zoo, als een vrij volk, te leven in een land,
overvloeijende van melk en honig, gelijk men het
teregt noemde. Welk een groot verschil was dit
in vergelijking met de Egyptische slavernij! Nu
ondervonden zij ook, hoe getrouw God Zijne beloften
vervult, al wacht Hij den geschikten tijd daartoe
af. Wij mogen dus ook vertrouwen op verhooring
onzer beden, al worden die niet terstond vervuld.