Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
eerden, bevond zich eene verbondsiirk, als een zigt-
baar teek en van Zijne bestendige tegenwoordigheid.
Nadat AäßON, mozes broeder, alsmede zijne zus-
ter mirjam en vele anderen reeds gestorven waren,
en men het land Kanaan naderde, zond mozes ver-
spieders derwaarts; doch deze bragten ontmoedi-
gende berigten aan. Alleen jozua en kaleb handel-
den in dit opzigt getrouwer en beter, — en daarom
werden zij uitgezonderd van de algemeene straf; zij
waren de eenigsten boven zestig jaar oud, die in
Kanaün kwamen.
Zelfs mozes mögt dit voorregt niet smaken. In den
ouderdom van 120 jaar stierf hij op den berg Nebo,
van waar hij het beloofde land kon zien. Eene moeije-
lijke taak had hij verrigt, die voor velen te zwaar zou
geweest zijn. "Wegens zijn geloof en vertrouwen, zoo-
wel als om zijne standvastigheid en andere deugden,
verdient hij ieders achting. ïlij was in Gods hand hef
middel, om de Israëlieten meer geschikt te maken
tot inbezitneming van het land, reeds voor eeuwen
aan hunne stamvaders beloofd. Zoo getrouw vervult
God Zijne beloften, al stelt Hij dit zeer lang uit.
lOde VERTELLING.
Hadden de Israëlieten vroeger zoo bijzonder Gods
zegen, hulp en bescherming ondervonden. Hij ver-