Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
Als God helpt, is echter niets onmogelijk. Toen
zij voor die zee stonden, en mozes zijnen staf er
over ophief, werd zij droog. Het volk kon er on-
gehinderd door trekken.
Terwijl zij zoo den togt voortzetten, begaf i'arao
zich met de zijnen ook in de drooge zee; maar pas
waren mozes en zijn volk er door, of het water
vloeide terug, — en al die Egypienaren vonden in
de golven hun graf.
Zoo toonde God, hoe Hij abrahams nageslacht
wilde zegenen, en Zijne beloften vervullen.
Ook in de woestijn van Aralië, waar zij thans
waren aangekomen, ondervonden zij dat op eene
merkwaardige wijze.
Omdat daar bijna niets groeide, liet God dage-
lijks eene soort van spijs, manna genoemd, neder-
vallen, waarvan zij eiken dag zooveel opzochten,
als noodig was. Hadden zij gebrek aan water om te
drinken, dan liet God dat, op mozes bevel, zelfs
uit den steeniichtigen, rotsigen grond vloeijen. —
Om vleeschspijzen te bekomen, liet Hij eene zoo
groote menigte kwakkelen, zekere zeevogels, tot
hen komen, dat zij die gemakkelijk in groote hoe-
veelheden konden vangen. — Door eene wolkkolom
wees God hun den weg, terwijl zij daardoor 's daags
waarschijnlijk tegen de brandende zonnewarmte be-
veiligd, en 's nachts er door verlicht werden.