Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
8ste YEETELLING.
Faeao was geenszins genegen, de Israëlieten op
mozes verzoek ' te laten uittrekken: want de Egyp-
tenaren trokken vele voordeelen van hen. Menschen
kunnen evenwel Gods plannen niet verijdelen. Hij
zond tien zware plagen over Egypte, om den koning
tot dat verlof te noodzaken. Telkens verhardde deze
zich daartegen; doch bij het laatste strafgerigt gaf
hij zijne toestemming: want toen stierven in één-^n
nacht al de eerstgeboren zonen der Egyptenaren,
en ook des konings zoon, terwijl die dei' Israëlieten
alle gespaard bleven.
Zij bekwamen toen vrijheid, om dat land ten
spoedigste te verlaten.
Nu trok mozes aan het hoofd van twee millioen
zijner volksgenooten uit.
Gij ziet hier ook, hoe sterk zij vermenigvuldigd
waren, ofschoon farao dit had trachten te ver-
hinderen.
Slechts korten tijd waren zij op weg, toen de
Egyptische koning berouw er over gevoelde, dat
zij 'uitgetrokken waren. Hij zette hen met een tal-
rijk leger na, om hen terug te halen. En wie had
kunnen denken, dat de Jsmë^ie^e» zouden ontkomen:
want zij hadden vóór zich de Roode Zee en achter
zich dat vijandelijk leger.