Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
Maar omdat de Egyptenaren grove afgodendienaars
waren, en God vreesde, dat jacobs geslacht ook
daartoe te zeer zou vervallen, daarom liet Hij hen
zoo mishandelen, opdat zij afkeerig van de afgo-
derij mogten blijven. Ook was deze onderdrukking
voor hen noodig, opdat zij geneigd zouden zijn,
Egypte te verlaten, en later, volgens Gods bestel,
in Kanacin te wonen.
Zoo laat God ons somtijds leed verduren, om
voor veel grooter kwaad bewaard te blijven. En
wanneer dit niet meer noodig is, dan redt Hij ons
terstond uit den nood. — Dit ondervonden ook de
Israëlieten.
Amkam en jochebet durfden hun zoontje niet lan-
»ger verbergen. Zij bragten het in een kistje aan
den oever van den Nijl. Maar God wilde niet, dat
het daar zou verdrinken, gelijk de andere zoontjes
van dit volk. Hij zorgde, dat 'sKonings docliter
het daar vond, het liet opvoeden als haar kind,
en de eigene moeder tot zoogster koos. —
Mozes werd vervolgens aan het koninklijk hof
opgevoed, en bekend gemaakt met alle wetenschap-
pen en geleerdheid der Egyptenaren. Zoo maakte
God hem bekwaam, om de bevrijder Zijns volks te
worden, en hun aanvoerder, om uit Egypte naar
Kanaiin te trekken.
Die vorming was nog niet genoegzaam. Hierom