Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
Jacob bereikte den ouderdom van 147 jaar, en
zijn lijk werd naar Kanaan gevoerd, om in bet fa-
miliegraf te Mamre begraven te worden.
Met lang daarna stierf ook jozef, zijnde 110 jaar
oud. Zijn lijk werd gebalsemd, opdat men het la-
ter mede zou kunnen nemen naar Kanaan: want de
Egyptenaren kenden die kunst zoo goed, dat hunne
gebalsemde lijken, ook mumiën genoemd, vele
eeuwen lang onverteerd konden blijven.
Waren de Israëlieten kort na dien tijd weder naar
Kanaan getrokken, dan zouden zij voor veel leed
bewaard gebleven zijn: want nadat jozefs verdien-
sten meer en meer vergeten waren, en er andere
koningen regeerden, werden zij door de Egyptenaren
zw'^ar onderdrukt, en als een slavenvolk behandeld«
Zelfs moesten zij, om niet te sterk te vermenig-
vuldigen, op last van den koning, alle zoontjes
die er geboren werden, verdrinken.
Gewis beklaagt gij dat ongelukkig volk. Maar
zoo gij wist, welke wijze bedoelingen God er bij
had, dan zoudt gij het toch goedkeuren. — Zij
moesten zoo lang in Egypte blijven, om bekend te
worden met handwerken, kunsten en wetenschap-
pen, waarin de Egypienaren zeer ver gevorderd wa-
ren, en waarvan de Israëlieten, als herdersvolk, nog
grootendeels onkundig waren. Zonder die te leeren,
konden zij geen geregeld volk worden.