Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
19 «
om koren te koopen. Jozef herkende hen; doch zij
hem niet. Hij beproefde hen eerst, of zij zich ook
verbeterd hadden, onderzocht of zijn vader en
benjamin nog leefden; liet benjamin onder zeker
voorwendsel door hen in Egypte brengen, — en
maakte zich toen aan hen op eene roerende wijze
bekend.
Hij vergaf hnn alles uit warme broederliefde,
onthaalde hen gul, en — met verlof van den Ko-
ning zond hij hen heen, om zijn' vader en de ge-
heele familie in Egypte te halen, en in het land
Gosen, dat voor een herdersvolk zeer geschikt was,
te wonen.
Gij kunt begrijpen, kinderen, hoe gaarne zij dien
last volvoerden.
Toen zij bij jacob kwamen, kon deze eerst niet
gelooven, dat zijn geliefde jozef nog leefde. Maar
toen zij hem alles verklaarden, en hij de rijke ge-
schenken zag, door jozef medegegeven, toen moest
hij het wel gelooven, en was terstond gereed, om
mede te reizen, zijn' zoon weder te zien, en bij
liem te gaan wonen.
Het wederzien van dien vader en zoon kan ik u
met geen woorden naar waarde beschrijven. Be-
ter kunt gij u dat voorstellen, en gevoelen dat
tranen van dankbare blijdschap daarbij gestort
werden.
2 *