Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
liij aan liem dacht. — Hij liet den koning door
merkwaardige droomen iets voorspellen, dat nie-
mand wist te verklaren.
Thans gaf die hoveling den raad, om jozef te
raadplegen. Men deed dit, en God hielp hem om
den koning te voorspellen, dat er eerst zeven zeer
vruchtbare jaren zouden komen, en terstond daarna
even zooveel jaren van gebrek en geheel misgewas.
Daarbij gaf jozef tevens den raad, om in die ze-
ven eerste jaren zooveel te besparen, als men in
de volgende zou behoeven.
De koning begreep, hoe jozef alzoo geheel Egypte
voor den hongerdood beveiligde. Daarom droeg hij
de zorg daarvoor aan jozef op, en benoemde hem
tot onderkoning van zijn rijk.
Zoo worden de braven steeds door God uit den
nood gei'ed, wanneer zij geduldig den tijd afwach-
ten, en op Hem blijven vertrouwen.
6ae VERTELLING.
Nog veel schooner gevolgen hadden jqzbfs lot-
gevallen onder Gods bestuur.
Toen de zeven onvruchtbare jaren kwamen, ont-
stond er ook in Kanaiin hongersnood. Jacob was
töen genoodzaakt, zijne zonen Egypte te zenden,