Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
weende troosteloos zijnen dood: want hoe lief ouders
hunne kinderen hebben, kunnen deze moeijelijk
beseffen.
öde VERTELLING.
Als God met ons is, dan kunnen menschen ons
weinig deren; en Zijne wijze plannen kunnen zij
niet verhinderen. Dit ondervond ook jozef, dien
gij zeker als diep ongelukkig beklaagt. Hij was
als slaaf bij zekeren potifar gelukkiger, dan menig
vrij mensch, — omdat God hem zegende, zoodat
hij zich bemind maakte, en vele vrijheden en voor-
regten boven anderen genoot.
ü^a eenigen tijd geraakte hij door ondeugd en
bedrog van totifaes vrouw in de gevangenis; doch
dit werd juist het middel tot zijne bevrijding.
God hielp hem er toe, om daar de droomen uit
te leggen van twee hovelingen, die ook gevangen
zaten. Een dezer, dien hij bevrijding aankondigde,
scheen daarvoor zoo dankbaar, dat hij beloofde,
den koning jozefs onschuld te doen weten, en zijne
vrijheid te bewei'ken.
Er zijn menschen, die er weinig aan denken,
hoe 't met anderen gaat, zoo zij zeiven maar geluk-
kig zijn. Zoo ging het dezen hoveling ook. Drie
jaar lang vergat hij jozef. Toen