Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
en grootvader, bij al zijne lotgevallen Gods bij-
zondere hulp, hoede en zorg ondervond.
Bij deze vier vrouwen had jacob twaalf zonen
en ééne dochter, waarnaar de Israëlieten later in
twaalf stammen werden verdeeld; terwijl zij den
naam van Joden ontvingen naar juda, een dezer
zonen. Jozef en benjamin waren zonen van zijne
meest geliefde vrouw kachel; — en omdat zij bo-
ven de anderen in gehoorzaamheid en deugd uit-
blonken , daarom werden zij ook meer door hun
vader bemind.
Dit wekte intusschen den nijd en den haat hun-
ner broeders op. Nog erger werd dit, toen jozei
Imn mededeelde , dat hij veelbeteekenende droomei
had gehad, waaruit scheen te blijken, dat Goc
hem boven zijne broeders zou verheffen. Haddei
zij ingezien, hoe God daardoor hen allen met nof
vele andere volken voor den hongerdood wilde be
waren, zoo als de uitkomst leerde, dan zouden zi
zich daarover dankbaar verblijd hebben. Zij ware-
evenwel niet godsdienstig genoeg om 's Heeren wij
bestel af te wachten. Om die verheffing te ver
hinderen, en uit wangunst tegen jozef , trachtte;
zij eerst hem te dooden, en verkochten hem ein
delijk als slaaf, om naar Egypte gevoerd te worder
Hunnen vader bragten zij in den waan, dat joze
door wild gedierte verscheurd was; en deze be